<h1>איך מקבלים הלוואה בערבות המדינה<h1>

איך מקבלים הלוואה בערבות המדינה

איך מקבלים הלוואה בערבות המדינה? כל הפרטים

עסקים שמעוניינים לבצע פיתוח עסקי או זקוקים למימון כספי עבור הון חוזר, יכולים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה שהיא האופציה הכדאית ביותר עבור כל עסק. משרד האוצר קבע קריטריונים לקבלת כספים אשר מותאמים לכל עסק על פי ההיקפים של המחזורים העסקיים שלו בשנים האחרונות. כך עסקים קטנים יחסית שהם עוסקים מורשים או שותפויות רשומות יכולים לקבל סכומים נמוכים יותר מחברות אשר הציגו מחזורים נאים בשנים האחרונות.

כדי לקבל הלוואה בערבות המדינה, נדרש היועץ העסקי של העסק להכין תוכנית עסקית מפורטת, אשר מלמדת את תהליכי העבודה על פי ניהול ידע אשר מוביל את הפיתוח העסקי כדי למנף את העסק ולממש את החזון של בעליו. המטרה של התוכנית העסקית היא להציג בפני גורמים שונים כמו נציגי הבנק את קו החשיבה של העסק, כיצד מנהלי העסק מתכננים להגיע להישגים שונים הן עסקיים והן כלכליים על ידי שיווק או מתן שירות מעולה בתחום שבו הם עוסקים בזכות הידע הרב שהם צברו בנישה זו.

תהליך קבלת הלוואה בערבות מדינה

המדינה הסמיכה כמה מהבנקים הגדולים לבצע הליך זה של קבלת הלוואה בערבות המדינה מול הלקוחות. הלקוח מגיש בקשה על פי גובה המימון הנחוץ לו ומצרף לכך את התוכנית העסקית, התקציב של העסק לשנים הבאות ותזרים המזומנים. אם מדובר בחברה וותיקה היא מציגה גם את העתקי הדוחות השנתיים שהוגשו למס הכנסה בשנים האחרונות. בנוסף לכך מתקיימת פגישה עבודה שבה מפרטים מנהלי העסק את קו החשיבה שלהם הקשור לפעולות ייצור, ייבוא, שיווק וכו'. כאשר נציגי הבנק שומעים את כל המעטפת הניהולית ומבינים אותה, הרבה יותר ברור להם כל הנושא העסקי ולאחר מכן הם בוחנים את הבקשה ואת כל המסמכים הנלווים.

אישור קבלת הלוואה

נציג הבנק מודיע לחברה לאחר תקופה קצרה אם יש אישור לקבלת הלוואה בערבות המדינה, מה הגובה שלה ומהם התנאים המסחריים שלה, גובה הריבית, העמלות ותקופת ההחזר שהיא בדרך כמה שנים בודדות. לצורך קבלת הלוואה זו, על העסק או על בעליו להעניק בטוחות לבנק וזאת כדי שהלקוח יחזיר לבנק את מלוא ההלוואה כולל העלויות הנלוות.

יש מקרים שבהם הבעלים מציע כבטוחה למשכן  את ביתו, מכוניתו, מכונה של המפעל או כל פריט אחר בעל שווי כספי שמניח את דעתו של הבנק. אם אין ברשותו נכסים אישיים, הבנק משאיר חלק מסכום ההלוואה בחשבון הבנק וזאת כבטוחה. לאחר שהלקוח החזיר חלק ניכר מההלוואה, סכום הדרישה לבטוחה יורד ולכן אפשר למשוך חלק מתוך הסכום שנותר בחשבון.

פיתוח עסקי

קבלת הלוואה בערבות המדינה מעניקה זריקת מרץ לעסקים רבים ומאפשרת להם לבצע פיתוח עסקי כדי להרחיב את הפעילות בזרועות מסוימות. ללא הלוואה מסוג זה, היה להם הרבה יותר קשה לקדם את עסקיהם, או לשמור עליהם אם הצורך המרכזי שלהם הוא הון חוזר.

כתיבת תגובה

Call Now Button