<h1>גיוס אשראי לעסקים – איך לגייס אשראי בצורה חכמה ויעילה עבור העסק?<h1>

גיוס אשראי לעסקים – איך לגייס אשראי בצורה חכמה ויעילה עבור העסק?

במקרים רבים בעלי עסקים מתקשים בהשגת גיוס אשראי לעסק משום החשש לנהל משא ומתן מול הבנק.
בנקים הנם ספקי כסף וככל ארגון והנם מעוניינים למקסם את רווחיהם.

גיוס אשראי לעסק זה לא כול כך מסובך

עבודה מול מערכת בנקאית מצריכה מקצועיות – הצעות הבנקים המתחרים, הבנת השפה הבנקאית, הכרת המערכת הבנקאית, הכרת יעדי הבנק, והכרות עם כלל המוצרים הקיימים הזולים והנכונים לעסק.
מרבית בעלי העסקים אינם מכירים את השפה הבנקאית, אינם מודעים לכוחם מול המערכת הבנקאית, ומבזבזים זמן עבודה יקר מול הבנקים, על חשבון השקעת הזמן בקידום מכירות העסק.
לקוח הזקוק לאשראי, בתנאי לחץ זמן, נאלץ לקחת הלוואות בריביות גבוהות, משום שאינו מודע לכוחו מול הבנק וליכולתו לנהל משא ומתן לשיפור תנאיו.

שימוש בשפה הבנקאית והכרות עם המערכת הבנקאית, מקלה על ניהול המשא ומתן לצורך קבלת ההלוואה הדרושה. 

כתיבת תגובה