<h1>הקרן לעסקים קטנים ובינוניים – לא מה שחשבתם<h1>

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים – לא מה שחשבתם

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים נותנת הלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים

מדי שנה מוקמים אלפי עסקים קטנים חדשים בישראל המהווים מנוע חשוב להתפתחות המשק הישראלי וליצירת מקומות עבודה חדשים. עם זאת, בעלי עסקים קטנים מתמודדים עם קשיי מימון ואשראי בנקאי לכן מדינת ישראל מעודדת אותם ומציעה הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים.
הלוואה בערבות המדינה שונה מהלוואה בנקאית או מהלוואה חוץ בנקאית מאחר והעסק הקטן נדרש להעמיד ביטחונות קטנים בהשוואה לדרישות של הלוואות לעסקים קטנים בנוסף, המדינה ערבה להלוואה ולכן הבנקים רואים בכך ערובה להשבת כספם והם אינם מערימים קשיים על בעלי העסקים הקטנים מרגע שאלה קיבלו אישור להלוואה בערבות המדינה.
כמו כן, הלוואה בערבות המדינה הניתנת על ידי הקרן לעסקים קטנים ובינוניים נחשבת למשתלמת יותר מהלוואות מהבנק אך פריסת תשלומי ההחזר ארוכה ונוחה יותר.

הקרן לעסקים קטנים עוזרת במינוף עסקים

מדינת ישראל מכירה בחשיבותם הרבה של העסקים הקטנים והבינוניים בארץ ולכן הקימה את אשר יקרא הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. משרד התמ"ת, כיום משרד הכלכלה, מכיר בתרומתם של העסקים הקטנים ולכן הוא מסייע להם בגיוס אשראי עד לגובה של 8 מיליון ₪ ללא דרישה להעמיד ערבים או להציג ביטחונות גבוהים, ההחלטה על גובה ההלוואה נעשית לאחר בדיקת העסק ובהתאם להיקפי פעילותו העסקית.הקרן לעסקים קטנים ובינוניים
מדינת ישראל מציעה מגוון מסלולי הלוואה לעסקים הקטנים כמו מסלול מהיר של הלוואה עד 100,000 ₪ למטרות השקעה, הקמת עסק או הון חוזר, מסלול עסקים בהקמה המציע הלוואות לעסקים קטנים חדשים בהקמה, מסלול השקעות המיועד לאפשר לעסקים קטנים להרחיב את העסק הקיים ומסלול הון חוזר שנועד לסייע לבעל העסקים הקטנים שסובלים ממצוקת אשראי ומפער תזרימי.

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים – בדיקה כלכלית

עסקים קטנים בהקמה או עסקים קיימים השרויים בקשיי תזרים או מעוניינים לגייס מימון למינוף העסק יכולים לפנות לחברה מקצועית המספקת גיוס אשראי לעסקים ופתרונות פיננסים לעסקים קטנים וזו תגיש בקשה מסודרת לקרן הלוואות לעסקים בערבות המדינה.
כדאי לדעת כי חברה מקצועית המתמחה בנושא מסייעת לעסק הקטן לכל אורך שלבי ההלוואה ומספקת בין היתר ייעוץ עסקי, חוות דעת כלכלית הנדרשת לאישור ההלוואה, ייצוג מול הבנקים וניהול מו"מ על תנאי ההלוואה וליווי צמוד עד לקבלת ההלוואה.
יש לציין כי ליווי מקצועי צמוד של חברת פתרונות פיננסים כמו שיא פיננסים מגדיל משמעותית את הסיכוי לקבל את ההלוואה לעסק הקטן.

 

לקבלת מידע יותר נרחב על הלוואות לעסקים בהקמה לחצו כאן – הלוואה להקמת עסק חדש

כתיבת תגובה

Call Now Button