<h1>קרנות סיוע לעסקים<h1>

קרנות סיוע לעסקים

קרנות סיוע לעסקים קטנים והלוואות לעסקים בצמיחה

האם אתם מתכננים להקים עסק חדש או מחפשים הלוואה לעסק קטן קיים?

אם כן, כדאי לדעת כי יש מגוון פתרונות מימון שנועדו לעסקים קטנים חדשים או קיימים. כמעט כל עסק קטן נדרש לקחת הלוואות בין אם ההלוואה לטובת הקמת העסק או הרחבתו ובין אם ההלוואה לצורך השקעה או להתמודדות עם קשיי תזרים.
כדי לקחת הלוואות לעסקים קטנים ניתן לפנות באופן ישיר לבנקים או לאחת מהקרנות הייעודיות לעסקים קטנים, אך כדי להגדיל את הסיכוי לקבל הלוואה ועל מנת להבין איזה הלוואה טובה ונכונה לעסק הקטן מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי של חברה פיננסית עם יועצים מורשים.

קרנות סיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה

מדינת ישראל מעודדת עסקים קטנים שתרומתם לצמיחת המשק ידועה וחשובה. עסקים קטנים מהווים מנוע חשוב לכלכלה, הם משלמים מסים ומעסיקים עובדים רבים.קרנות סיוע לעסקים
לכן, המדינה רואה חשיבות גבוהה לעודד עסקים קטנים במשק וכחלק מתרומתה לנושא היא הקימה את הקרנות לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה. לאור העובדה כי בנקים אינם ממהרים להעניק הלוואות לעסקים קטנים בגלל חששם הרב המדינה נוטלת על עצמה את הסיכון ועד היום למעלה מ- 30,000 עסקים קיבלו סיוע מהקרן.
יש לציין כי מדינת ישראל באמצעות משרד הכלכלה מציעה 4 מסלולי הלוואה עיקריים לעסקים קטנים- הלוואה לעסקים קטנים חדשים בהקמה, הלוואה למימון הון חוזר בעסקים, הלוואה למימון הרחבת עסק קיים והלוואה עד 100 אלף ₪ למטרת השקה, הקמת העסק או למימון הון חוזר.
יש לעמוד בקריטריונים של הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה וכדי להגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת ההלוואה יש לפנות לחברה המתמחה במתן פתרונות מימון לעסקים וגיוס אשראי לעסקים קטנים.

גופים המעניקים הלוואות לעסקים קטנים מהקרנות השונות

כדאי לדעת כי בארץ ישנם גופים שונים המעניקים הלוואות לעסקים קטנים, ביניהם מט"י, קרן קורת, הקרן לעולה העצמאי, קרן שמש ועוד.
כמו כן, ניתן לקבל הלוואות דרך הרשות לעסקים קטנים ובינוניים. גופים אלה הוקמו מתוך חזון ומטרה לסייע לעסקים קטנים בארץ ולעזור ליזמים להקים עסקים קטנים חדשים. יש לפנות אל הגופים השונים על מנת לבדוק האם עומדים בקריטריונים של קבלת ההלוואה, מומלץ לעשות זאת באמצעות ליווי מקצועי של חברת פתרונות פיננסים וגיוס אשראי לעסקים.
בנוסף, ניתן לפנות לבנקים וכדאי להכיר אפשרויות מימון נוספות כמו פקטורינג וליסינג לעסקים.

קבלת מידע יותר מפורט על הלוואות בערבות המדינה לחצו כאן – קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינהעוזי קוליה

בעל רישיון בינ"ל לעיסוק בביקורת פנימית (CIA), חבר בלשכת המבקרים הפנימיים. בעל תואר BA בכלכלה ומנהל ובעל תואר MA במנהל ציבורי והתמחות בביקורת פנימית וציבורית. כיהן כעשור כמנהל ביקורת בכיר במשרד רו"ח 'בריטמן אלמגור זוהר' (DELOITTE) במחלקת ניהול סיכונים.כמו כן, שימש כיועץ עסקי לחברות תעשייתיות מהגדולות במשק הישראלי: עלית תעשיות מזון בע"מ, קבוצת שטראוס גרופ, שטראוס קפה, תשלובת מפעלי ים המלח, קונצרן תנובה, ארגמן תעשיות, תהילה עבודות מתכת ועוד.

כתיבת תגובה

Call Now Button